2014/12/27


czas na autoportret na koniec roku, może starczy mi cierpliwości

2014/12/25

2014/12/18


pył i ogrom kurzu

2014/12/16


dławica