2012/11/22konfrontac ja

2012/11/19(remanent)

2012/11/18Człowiek Kamera

2012/11/14
Małgorzata z Carycą