2013/06/26

2013/06/24


  

znowu

2013/06/19

2013/06/12


jednym czystym oddechem

2013/06/04


nie mnożę przez 7